Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
06 / 27.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 65 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 66 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 67 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman erittely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma (vastuut ja toteuttajat)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilinpäätös vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 70 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien englannin ottamista Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 71 Asia/7

Lautakunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)

Liite 1

Kuvan henkilörekisterit sopimukset ja yhteyshenkilöt_12.3.2018


§ 72 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien luottamushenkilöiden matkaa pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 23.–25.5.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi ja kulkuyhteyksien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Investointi- ja rahoituslaskelma

Liite 5

Kaupparekisteriote_Vuosaaren Jalkapallohalli Oy


§ 75 Asia/11

Maa-alueen vuokraus Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiölle Kulosaarenkentän yhteydestä (pdf) (html)

Liite 1

Kulosaaren yhteiskoulun vuokrahakemus 1.3.2018

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 76 Asia/12

Etsivän nuorisotyön palveluntuottajille vuonna 2018 maksettavien avustusten myöntämisen valtuuttaminen pohjoisen nuorisotyön aluepäällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51