Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
05 / 13.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 57 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 58 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ottoasiat (pdf) (html)


§ 59 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 60 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista ja työryhmän ehdotuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 61 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiön Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeen avustushakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuritilojen perustamishankkeita koskeva rahoitussuunnitelma vuosille 2018-2021

Liite 2

Ateljeesäätiön päivitetty avustushakemus 15.9.2017

Liite 3

Tattarisuon kiviveistämön hankesuunnitelma

Liite 4

Ateljeesäätiö hakemus 2015


§ 62 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta koskien omaishoitajille tarjottavaa oikeutta käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 63 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Vuosaaren liikuntapuiston alueelta Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kaupparekisteriote_Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 64 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51