Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
04 / 27.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 45 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 47 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018 (koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 49 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/6

Tapiola Big Band ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 18.12.2017, § 3 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus TBB ry

Liite 2

Oikaisuvaatimus TBB ry Liite 1 Ote yhdistysrekisteristä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloitteesta Kannelmäen hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pekka Puskan aloitteesta Laajasuon liikuntapuiston olosuhteiden kohentamiseksi liikuntapaikan käyttäjien näkökulmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Lindgre`n Venetelakka Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ouritsaari_jatkosuunnitelma 15122018

Liite 3

Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_21042017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/11

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/12

Puistolan alueen avoimen ja ryhmätoiminnan hankintaa koskevan optiokauden käyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus NMKY ry ja Nk_ Puistolan alue - allekirjoitettu.pdf

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51