Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
03 / 13.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 26 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 28 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet (pdf) (html)


§ 29 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusi harrastus/liikkuminen -avustushaku (900 000 euroa) (pdf) (html)


§ 30 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/6

Kirjahyllyjen hankinta keskustakirjasto Oodiin (pdf) (html)


§ 32 Asia/7

Innovaatiokumppanuus: Robotiikka- ja keinoälyratkaisut Helsingin kaupungin keskustakirjasto Oodiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/8

Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/9

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.12.2017 , Pop & Jazz Konservation Säätiö sr


§ 35 Asia/10

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

PHMO Oikaisuvaatimus HEL- 012967 14.12.2017


§ 36 Asia/11

Munkkiniemen Musiikkiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Munkkiniemen Musiikkiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 2.1.2018


§ 37 Asia/12

Käpylän Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Käpylän Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 9.1.2018


§ 38 Asia/13

Helsingin Konservatorion Säätiö sr:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Konservatorion Säätiön oikaisuvaatimus 9.1.2018


§ 39 Asia/14

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston päätökseen 14.12.2017, toiminta-avustukset vuodelle 2018


§ 40 Asia/15

Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut sr:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Musik- och kulturskolan Sandels, oikaisuvaatimus 10.1.2018


§ 41 Asia/16

Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 11.1.2018


§ 42 Asia/17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloitteesta frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 43 Asia/18

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Lindgre`n Venetelakka Oy:n kanssa (pdf) (html)


§ 44 Asia/19

Puistolan alueen avoimen ja ryhmätoiminnan hankintaa koskevan optiokauden käyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51