Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
08 / 28.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 75 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 77 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 78 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toimintakatteen alittamista (pdf) (html)


§ 79 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 irtaimen omaisuuden ylitysoikeutta (pdf) (html)


§ 80 Asia/6

Kampin metroaseman vitriinitilan vuokrasopimuksen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1

Kampin metroaseman vitriinitilan vuokrasopimus , alkaen 1.1.2011


§ 81 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin liittymiseksi International Cities of Refuge Networking (ICORN) -verkoston jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

ICORN-jäsenyyden sopimusluonnos 2017


§ 82 Asia/8

Taiteen Sulattamo ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston avustuspäätökseen (taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen, 1. jako vuonna 2017) (pdf) (html)

Liite 1

Taiteen Sulattamo ry, oikaisuvaatimus 26.10.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Meikku Palloilu Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 84 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi miten nuorten edustajat pääsisivät olemaan paremmin läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 85 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksellevaltuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta koskien nuorten aloitteiden käsittelyä kaupunginvaltuustossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51