Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
06 / 31.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 62 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 63 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 64 Asia/3

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/4

Kulttuurikeskus Caisan kahvilan vuokrasopimuksen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1

Caisa kahvilan vuokrasopimus.pdf

Liite 2

Caisan kahvilatiloja koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen.pdf


§ 66 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta punavankileirien 1918 historian muistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 38


§ 67 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto valtuutettu Jape Lovènin toivomusponnesta, koskien Vuosaaren venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/7

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Moottorivenekerho ry:n kanssa Tervasaarenkankaan venesataman maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/8

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Suomen Moottoriveneklubi ry:n kanssa Tervasaarenkankaan Pohjoisen venesataman maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/9

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Katajanokan Venekerho ry:n kanssa Katajanokan venesataman maa-alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51