Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
04 / 19.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 36 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 37 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 38 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien selvitystyön tekemistä kaupunginosavaltuustojen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Puoskarin ym. valtuustoaloitteesta julkisen teoksen siirtämiseksi Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Puoskari Mari ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 19


§ 40 Asia/5

Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus, kaupunginorkesterin intendentti

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Intendentin viran hakijat, lyhyt hakijaluettelo

Liite 5

Kaupunginorkesterin intendentin viran hakijat, hakijaluettelo


§ 41 Asia/6

Neuvotteluihin valinta Oodi-keskustakirjaston robotiikka- ja keinoälyratkaisun innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 42 Asia/7

Liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan ajoneuvon myynti (pdf) (html)

Liite 1

Khs Kj 17.1.2014-Auton hankinta liikuntajohtajalle


§ 43 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tahvonlahden venekerho ry:n kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden uusimista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Tahvonlahden venekerho ry, lainahakemus 2.6.2017


§ 44 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 45 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ryhmäaloitteesta nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamiseksi armeijasta kotiutuvilla henkilöillä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Liite 2


§ 46 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponnesta selvittää miten jäsenyys Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin rauhankasvatustyössä (pdf) (html)

Liite 1


§ 47 Asia/12

Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51