Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
01 / 20.06.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen perehdytys- ja strategiaseminaari 9.–10.8.2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 3 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden 2017 kokousajat (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Viranhaltijan päätösperusteiden ja -rajojen hyväksyminen hallintosäännön 10 luvun 1 §:n määrittelemissä asioissa (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla viranhaltijoille vuokralle antamiseen (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Anniskelulupien myöntämiseen liittyvä maanomistajan suostumuksen päätösvallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

KinoKivinokka-työryhmän oikaisuvaatimus kaupunkikulttuuriavustuksiin (pdf) (html)

Liite 1

KinoKivinokka, oikaisuvaatimus 5.6.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Suomen taidetanssin tuki ry:n oikaisuvaatimus taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Lateppo Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Liikuntapalvelupäällikön viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Läntisen nuorisotyöpalvelun aluepäällikön viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51