Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
18 / 30.11.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta koskien kivituhka- ja tekonurmikenttien alueellista jakaantumista sekä tulevia kehityshankkeita (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/7

Harrastamisen Suomen malli puitejärjestelyn lisätyöt, kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kulttuurinen harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022, Harrastamisen Suomen malli (pdf) (html)


Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Holopaisen toivomusponnesta, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle taiteen prosenttiperiaatteen jatkamista ja prosenttirahakäytäntöjen ajantasaistamista valmistelleen työryhmän raportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön sr perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Tapahtujat-ryhmän oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 6.10.2021, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.10.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus II 15.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51