Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16 / 20.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 169 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 170 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 171 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloitteesta Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen edistämiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/5

Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/6

Asiantuntijapalveluiden hankinta digitalisaatio-ohjelman toteutukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Avauspöytäkirja

Liite 3

Tarjousten vertailumuistio DPS-asiantuntijapalvelut

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51