Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
15 / 06.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 159 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 160 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 161 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten myöntäminen kaudelle 1.11.2020–31.12.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/4

Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa (pdf) (html)


§ 163 Asia/5

Toimivallan siirtäminen liikuntajohtajalle optiokausien käyttämisestä lautakunnan hankintapäätösten osalta (pdf) (html)

Liite 1

Ltk 8.5.2018 päätös Sähkötöiden puitejärjestely

Liite 2

Ltk 21.5.2019 päätös Vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely

Liite 3

Ltk 21.5.2019 Ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nououstöiden puitejärjestely

Liite 4

Liikuntajohtajan päätös 36 §

Liite 5

Liikuntajohtajan päätös 37 §

Liite 6

Liikuntajohtajan päätös 38 §


§ 164 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta uimalaitureiden lisäämiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta Hakaniemestä muualle kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 166 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonurmikenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksellevaltuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien koripallokentän rakentamiseksi Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1


§ 168 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin suunnittelua varten Pakilasta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 12.8.2020, saate

Liite 2

Hakemus 12.8.2020

Liite 3

Hakemus 12.8.2020, liite, havainnekuvat

Liite 4

Hakemus 12.8.2020, liite, budjetti

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51