Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
14 / 22.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 145 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 146 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 147 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien kulttuuritoimialan avustustason nostoa sekä kulttuurin rahoituksen kokonaisselvityksen tekemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta penkkien lisäämiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 152 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta eväiden syömiseen tarkoitettujen pöytien lisäämiseksi Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta uimalaitureiden lisäämiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 154 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta melojien harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 156 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonurmikenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 157 Asia/13

Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön maanvuokrasopimuksen päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

KSYK vuokrasopimuksen irtisanominen

Liite 2

Vuokrasopimus_Kulosaaren Yhteiskoulun osakeyhtiö_maa-alue. 1.5.2018 - 30.4.2028

Liite 3


§ 158 Asia/14

Kulosaaren kenttä Oy:n vuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Vuokrasopimus_Kulosaaren_kenttä Oy

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51