Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
13 / 08.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 120 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 121 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 122 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 123 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 124 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta asukastalojen turvaamisesta Malmilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 125 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 126 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien fysioterapeuttien palkkaamiseksi kouluihin opiskeluterveyden ja liikunnan tueksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 127 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan ym. talousarvioaloitteesta kuntoilulaitteiden lisäämisestä koulujen pihoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 128 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta kuntoiluvälineiden sijoittamiseksi Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun varrelle (pdf) (html)

Liite 1


§ 129 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien uimahallin rakentamista Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien lähiliikuntapaikan rakentamista Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta tekojääradan saamiseksi Vuosaareen vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 132 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. talousarvioaloitteesta Helsingin kaupungin eroamiseksi Uudenmaan virkistysalueyhdistyksestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien kulttuuritoimialan avustustason nostoa sekä kulttuurin rahoituksen kokonaisselvityksen tekemiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 135 Asia/16

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Asia/17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pauliina Saareksen ym. talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamiseksi moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1


§ 137 Asia/18

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 138 Asia/20

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta klassisen musiikin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Asia/19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sinisten valtuustoryhmän aloitteesta lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 140 Asia/21

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. valtuustoaloitteesta patsaan pystyttämiseksi Huuhkajille (pdf) (html)

Liite 1


§ 141 Asia/22

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren toivomusponnesta jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toimintaedellytysten selvittämisestä Garden Helsinki -hankkeen rakennustöiden aikana (pdf) (html)

Liite 1


§ 142 Asia/23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta selvittää kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja laajentaa niin että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia (pdf) (html)

Liite 1


§ 143 Asia/24

Nyländska Jaktklubben r.f:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen koskien Koivusaaren venesataman maanvuokran vuokravapautusta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.7.2020, Koivusaari

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 28.8.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/25

Nyländska Jaktklubben r.f:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen koskien Valkosaaren venesataman vuokrahyvityksiä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.7.2020, Valkosaari

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 20.8.2020, liite, laskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51