Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
12 / 25.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 111 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 112 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 113 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan toivomusponnesta koskien mahdollisuutta toteuttaa osallistuvassa budjetoinnissa valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 toteutumista koskeva 2. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mosan jalkapallokenttä Oy:n Tapanilan tekonurmikentän uudistamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 116 Asia/6

Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 14.5.2020, § 9 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 2.6.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 2.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/7

Lunamy Creations Oy:n oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 7.6. 2020, § 13 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.7.2020

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/8

Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 1.6.2020, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.6.2020, saate 5.6.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 4.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/9

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 26.5.2020, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.6.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 9.6.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51