Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
11 / 16.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 100 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 101 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 102 Asia/3

Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvien liikuntahallin ja nuorisotilojen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Kruunuvuorenranta tarveselvityslomake

Liite 2

Kruunuvuorenranta tilaohjelma


§ 103 Asia/4

Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n selvitys avustusehtojen noudattamisesta vuosien 2018 ja 2019 toiminta- ja tilankäyttöavustusten osalta (pdf) (html)

Liite 1

Selvitys 28.2.2020

Liite 2

Lisäselvitys 24.4.2020

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Liite 4

Lisäselvitys, täydennys 4.5.2020

Liite 5

Vastaus selityspyyntöön 27.5.2020

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/5

Asiantuntijapalveluiden hankinta digitalisaatio-ohjelman toteutukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 1 - Hankinnan kohteen kuvaus (002)

Liite 3

Liite 2 - Palvelusopimusluonnos (002)

Liite 4

Liite 3 - Osaamispisteytyslomake - osa-alue 1 - agile (002)

Liite 5

Liite 4 - Osaamispisteytyslomake - osa-alue 2 - designer (002)

Liite 6

Liite 5 - Osaamispisteytyslomake - osa-alue 3 - tech-po (002)

Liite 7

Liite 6 - Tietosuoja- ja salassapitoliite_ (002)

Liite 8

Liite 7 - Henkilötietojen käsittelykuvaus (002)

Liite 9

Liite 8 - Dynaamisen hankintajärjestelmän palvelut (002)

Liite 10

HEL-2020-006251-Avauspöytäkirja (002)

Liite 11

HEL-2020-006251-Vertailumuistio DPS-asiantuntijapalvelut


§ 105 Asia/6

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteisiin vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 106 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Arabianrannan kirjaston laajennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Arabianrannan kirjasto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Viikin kirjaston tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Raatikaisen ym. valtuustoaloitteesta infotaulun pystyttämiseksi Helsingin ainutlaatuisten kahden olympiakisakylän kunniaksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Asia/10

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin palvelukokonaisuuden kaupunginmuseon museonjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupunginmuseon museonjohtajan työpaikkailmoitus

Liite 2

Helsingfors stadsmuseum museidirektör arbetsplatsannons

Liite 3

Hakijaluettelo työavain KUVA-01-18-20

Liite 4

Helsingin kaupunginmuseon museonjohtajan rekrytointi hakemusyhteenveto


§ 110 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 18.8.2020 peruuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51