Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
09 / 19.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 85 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 86 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 87 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 88 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelta PPJ Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 90 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle PPJ Jalkapallohalli Oy:n jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 1 Kaupparekisteriote PPJ Jalkapallohalli Oy

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 5 Kustannusarvio

Liite 7

Liite 6 Rahoituslaskelma


§ 91 Asia/7

Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/8

Teatteri Helsinki yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 17.3.2020, § 6 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 24.3.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 24.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/9

Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 20.3.2020, § 5 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.4.2020, täydennys

Liite 2

Oikaisuvaatimus 2.4.2020, saate

Liite 3

Oikaisuvaatimus 2.4.2020

Liite 4

Oikaisuvaatimus 2.4.2020, liite, kuvat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/10

WordPress-pohjaisten verkkosivupalvelujen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Liite 4

Asiantuntijat

Liite 5

Referenssit

Liite 6

Hintalomake

Liite 7

Ratkaisukuvauslomake

Liite 8

Toimitussuunnitelmalomake

Liite 9

Palvelusopimusluonnos

Liite 10

Palvelutasosopimusluonnos

Liite 11

Tietosuoja- ja salassapitoliite

Liite 12

Henkilötietojen käsittelykuvaus

Liite 13

Dynaamisen hankintajärjestelmän palvelut

Liite 14

Avoimen lähhdekoodin lisenssiehdot

Liite 15

Tarjous Geniem Oy

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 21

Avauspöytäkirja

Liite 22

Vertailumuistio


§ 95 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 2.6.2020 peruuttaminen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51