Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
08 / 05.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 75 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 77 Asia/3

Avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2018 pistokokeena (pdf) (html)

Liite 1

HKI venäl SadkoKlubi ry tilinpidontarki rap joulukuu 2019

Liite 2

HVS-Tennis ry tilinpidontarki raportti 5.11.2019

Liite 3

Intomieliset ry tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 4

Jamkicks Oy tilinpidontarkistusraportti 2018 marraskuu 2019

Liite 5

Kapsäkki Osk tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 6

KNK HELSINKI III NUORET KOTKAT tilinpidontarki rap joulukuu 2019

Liite 7

KäpylänPallo tilinpidontarki raportti 6.11.2019

Liite 8

LeikkiteatteriUusimaaRy tilinpidontarki rap jouluk 2019

Liite 9

LiikuntaleikkiHelsinkiRy tilinpidontarki raportti 6.11.2019

Liite 10

LiikuntayhdistysRectusRy tilinpidontarki rap 6.11.2019 (1)

Liite 11

Mad House tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 12

Nukket Sampo Kannyhd tilinpidontarkrap 4.12.2019

Liite 13

OperaBOX ry 2018 tilinpidontarkistusraportti 8.11.2019

Liite 14

Parkour tilinpidontarki raportti 6.11.2019 (1)

Liite 15

SADE ry tilinpidontarki rap jouluk 2019

Liite 16

Savate Club tilinpidontarki raportti 5.11.2019 (1) (1)

Liite 17

Shed Helsinki säätiö tilinpidontarkistusraportti 8.11.2019

Liite 18

Viihdepalvelu Esirippu Oy tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 19


§ 78 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusten käyttötarkoitusten muutokset ja takaisinperinnän linjaus koronavirustilanteesta johtuen (pdf) (html)


§ 79 Asia/5

Toimivallan määräaikainen siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, koronaepidemiasta johtuvat maanvuokralaisten vuokranmaksujärjestelyt (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 80 Asia/6

Toimivallan määräaikainen siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, koronaepidemiasta johtuvat tilavuokralaisten vuokranmaksujärjestelyt (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 81 Asia/7

Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Arabianrannan kirjaston laajennuksen tarvekuvaus


§ 82 Asia/8

Esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi WasaGroup Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten Malmin Longinojalta (pdf) (html)

Liite 1

Suunnitteluvaraushakemus 20.9.2019, liite, luisteluareena

Liite 2

Suunnitteluvaraushakemus 20.9.2019, liite, perustietolomake

Liite 3

Suunnitteluvaraushakemus 20.9.2019, saate

Liite 4

Suunnitteluvaraushakemus 20.9.2019

Liite 5

Päivitetty hakemus 16.4.2020

Liite 6


§ 83 Asia/9

Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/10

Kaunissaaren palvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Kaunissaaren visio ja toimenpidesuunnitelma

Liite 4

Kaunissaaren ravintolan ja saunojen vastuujakotaulukko

Liite 5

Käyttöoikeussopimus luonnos

Liite 6

Avauspöytäkirja

Liite 7

Tarjous

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51