Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
07 / 21.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 66 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 67 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 68 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 toteutumista koskeva 1. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 69 Asia/4

Profium Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupungin museoiden kokoelmahallintajärjestelmän hankintaa koskevasta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksestä 25.2.2020, § 37 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/5

Helsinki Urban Art ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 2.4.2020, § 4 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.2.2020, saate 21.2.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/6

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 4.2.2020, § 4 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.3.2020


§ 72 Asia/7

Esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Mosan jalkapallokenttä Oy:lle Suutarilasta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 27.2.2020

Liite 2

Liite 3


§ 73 Asia/8

Kaunissaaren palvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Kaunissaaren visio ja toimenpidesuunnitelma

Liite 4

Kaunissaaren ravintolan ja saunojen vastuujakotaulukko

Liite 5

Käyttöoikeussopimus luonnos

Liite 6

Avauspöytäkirja

Liite 7

Tarjous

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 74 Asia/9

Kulttuurikeskusten turvallisuuspalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 4

Tarjouspyynnön ESPD

Liite 5

Hintaliite

Liite 6

Palvelusopimusluonnos

Liite 7

Avauspöytäkirja

Liite 8

Vertailutaulukko

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51