Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
06 / 31.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 50 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 51 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 52 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 54 Asia/5

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen nuorisopalvelukokonaisuudessa (pdf) (html)


§ 55 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnesta, että kaupunkistrategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi tehdään syvällinen arviointi (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen kokeilujen raportoinnista kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 2020 syyskuuhun mennessä (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä eri tahojen kanssa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien opetus- ja kulttuuriministeriön esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisehdotusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 59 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon harrastushallin hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 60 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 12576) (pdf) (html)

Liite 1


§ 61 Asia/12

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tapulin Liikuntakeskus Oy:n liikuntahallihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (HeTil 13§)


§ 62 Asia/13

Maa-alueen pitkäaikainen vuokraaminen Tapulinkaupungin liikuntapuistosta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/14

Rakennuksien vuokraaminen Mustikkamaan liikuntapuistosta Helsingin Melojat (HEME) ry:lle melontatoimintaa varten (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 6.2.2020

Liite 2

Liite 3


§ 64 Asia/15

Olympiastadion vuokrasopimuksen jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 7.4.2020 peruuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51