Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
05 / 10.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 43 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 44 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 45 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2019 toteutumattomista sitovista toiminnallisista tavoitteista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta koskien prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 48 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toimenpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/7

Ticketmaster Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.2.2020, saate

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Tarjouspyynto 250766 HEL 2019-008989

Liite 8

Hankinnan kohteen kuvaus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51