Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
04 / 25.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 35 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 37 Asia/3

Helsingin kaupungin museoiden kokoelmahallintajärjestelmän hankinta SAAS-palveluna (pdf) (html)

Liite 1

Osallistumispyyntö

Liite 2

Alustava tarjouspyyntö

Liite 3

2. alustava tarjouspyyntö

Liite 4

Lopullinen tarjouspyyntö

Liite 5

Avauspöytäkirja

Liite 6

Laatuvertailu Poc-arviointikriteerit ja pisteytys

Liite 7

Laatupisteytettävät vaatimukset

Liite 8

Tarjousvertailu


§ 38 Asia/4

Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 22.1.2020, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 4.2.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 4.2.2020

Liite 3

lausunto, ulkoilupalvelut, 5.2.2020

Liite 4

kuva, vahinkopaikka, ulkoilupalvelut

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi kaupungin tiloissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 40 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta Havis Amandan säilyttämiseksi ja juhlien jatkamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Asia/7

Eron myöntäminen kaupunginmuseon museonjohtajalle ja viran täyttömenettelyn aloittaminen sekä avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus, museonjohtaja Tiina-Sisko Merisalo


§ 42 Asia/8

Väliaikainen sopimus kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Sopimus

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51