Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
03 / 11.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 23 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 24 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 25 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 (kumppanuussopimukset) (pdf) (html)

Toimielin hylkäsi esityksen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Koskelan monipuoliseen seniorikeskukseen tarvittavista vesiliikuntatiloista (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/5

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n kanssa solmitun maa-alueen vuokrasopimuksen purkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

I-HAH ry_poytakirja_ylimaarainen_kokous_2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/6

Erityisosaamisen hankkiminen nuorisopalvelukokonaisuuteen julkisina hankintoina Kumpulan koulukasvitarhan ja ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toiminnoissa (pdf) (html)


§ 29 Asia/7

KokoTeatteri-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.1.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 6.1.2020, päätös 10.12.2019 § 33

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/8

Ylioppilasteatteri ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019 § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.1.2020


§ 31 Asia/9

Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen sr:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.1.2020


§ 32 Asia/10

Nomadi ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, Nomadi ry


§ 33 Asia/11

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 34 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.12.2019, saate 16.12.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 15.12.2019

Liite 3

Oikaisuvaatimus 15.12.2019, liite, Raportti Utopiakonsultaatio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/12

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 34 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.12.2019, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 23.12.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51