Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
02 / 28.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 (Kiinalainen uusivuosi) (pdf) (html)


§ 14 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahojen siirtämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta keskushallintoon vuonna 2020 (kumppanuussopimukset) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 15 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2019 toteutumattomista sitovista toiminnallisista tavoitteista (pdf) (html)


§ 16 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin nuorten aloitejärjestelmän kielivalikoimaan liittyvään toivomusponteen (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/8

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n vuokrauksen jatkaminen Talosaaren alueella 31.12.2029 asti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/9

Katajanokan vierasvenesataman palvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö 261810 HEL 2019-011761

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Tarjouspyynnön ESPD

Liite 4

Vastuunjakotaulukko

Liite 5

Sopimusluonnos Katajanokan vierasvenesataman palvelujen tuottamisesta käyttöoikeussopimuksena

Liite 6

Tietosuoja- ja salassapitoliite

Liite 7

Avauspöytäkirja

Liite 8

Vertailutaulukko


§ 20 Asia/10

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyynto 250766 HEL 2019-008989

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Hintaliite

Liite 4

Tarjouspyynnon ESPD

Liite 5

Käyttöoikeussopimus luonnos

Liite 6

Tietosuoja- ja salassapitoliite

Liite 7

Henkilotietojen kasittelyohje

Liite 8

Avauspöytäkirja


§ 21 Asia/11

Väliaikainen sopimus Oodin vartiointipalveluiden väliaikaisesta järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

sopimus, Palmia Oy

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 22 Asia/12

Safetor Oy Ltd:n hankintaoikaisuvaatimus koskien keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51