Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
01 / 14.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosien 2018–2021 osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun päälliköiden virkojen täyttäminen (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 8 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten aloitejärjestelmää (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnesta FunAction ja NYT-liikuntakortin maksuista (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/10

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n vuokrauksen jatkaminen Talosaaren alueella 31.12.2029 asti (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51