Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
15 / 08.10.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 162 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 163 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 164 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten myöntäminen kaudelle 1.11.2019–31.10.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/4

Vallisaaren reittiliikenteen hankintaan osallistuminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 § ja 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 § ja 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 § ja 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 § ja 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 § ja 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Hankintalaki 1397/2016 60 § ja 138 §)


§ 166 Asia/5

Avoimen lähdekoodin käyttöliittymäkehitystyön hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö_KUVA_S2019_AOK_Käyttöliittymätyö

Liite 2

Liite 1 - Osaamispisteytys - käyttöliittymätyö

Liite 3

Liite 1 - Osaamispisteytys - selite

Liite 4

Liite 2 Toimitussopimusluonnos_KUVA_S2019_AOK_2019

Liite 5

Avauspöytäkirja 26.9.2019

Liite 6

Vertailumuistio-AOK-s2019-käyttöliittymä


§ 167 Asia/6

Avoimen lähdekoodin rajapintakehitystyön hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö_KUVA_S2019_AOK_Rajapintatyö

Liite 2

Liite 1 - Osaamispisteytys - rajapinta

Liite 3

Liite 1 - Osaamispisteytys - selite

Liite 4

Liite 2 Toimitussopimusluonnos_KUVA_S2019_AOK_2019

Liite 5

Avauspöytäkirja 26.9.2019

Liite 6

Vertailumuistio-AOK-s2019-rajapinta


§ 168 Asia/7

Alomino Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraamista (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 30.4.2019

Liite 2

Lisäys 13.5.2019, oikaisuvaatimukseen 30.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/8

Idän Sun Cafe Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 29.4.2019, § 24 koskien Aurinkolahden kahvilan vuokraamista (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.5.2019, liikuntajohtajan päätös 29.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia uudistaa nuorten aloitekanavaa nuorten toiveiden pohjalta (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta siirrettävän tapahtumalavan hankkimiseksi kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio HKA 24.5.2019 Pirkkola, korvaavat jäähallit

Liite 3

Vuokralaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/12

Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle Vallilanlaaksonkentän alueelta vuokratun maa-alueen vuokraukseen tehtävä muutos (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Vuokrasopimusluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/13

Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle Vuosaaren liikuntapuiston yhteydestä vuokrattavan maa-alueen vuokra-aikaan tehtävä muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos_Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51