Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16 / 16.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 192 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 193 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 194 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 196 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumista koskeva 3. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilojen 1. vaihetta koskevasta hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 198 Asia/7

Eläintarhan huvilan residenssitoimintaa koskeva käyttöoikeussopimus (pdf) (html)

Liite 1

Käyttöoikeussopimus 2019–2023_ Eläintarhan huvilan residenssitoiminta 10.10.2018

Liite 2

Ylläpidon vastuunjakotaulukko Eläintarhan huvila 25.9.2018

Liite 3

Markkinakartoitus Eläintarhan taiteilijaresidenssin toiminta 19.6.2018

Liite 4

HIAP ry_vastaus markkinakartoitukseen 15.8.2018

Liite 5

Encanto Music ry_vastaus markkinakartoitukseen 15.8.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/8

Maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Tapanilan Urheilutalosäätiö) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/9

Maanvuokrasopimuksen muuttaminen (Lateppo Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 202 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien nuorten läsnäolo- ja puheoikeutta lautakuntien kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51