Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
11 / 05.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 113 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 114 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 115 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimitilojen ensimmäisen vaiheen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Koy Fredriksberg A toimistotilojen vuokrasopimusluonnos 29.5.2018


§ 116 Asia/4

Kulttuurikeskus Caisan hinnasto 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuula Haataisen ym. valtuustoaloitteesta Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämisestä asukaskäytössä (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Asia/6

HIT Helsinki yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuurijaoston päätökseen 20.3.2018, § 8 (pdf) (html)

Liite 1

Saate 11.4.2018, oikaisuvaatimus, HIT Helsinki

Liite 2

Oikaisuvaatimus 5.4.2018, päätös

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/7

Noora-työryhmän oikaisuvaatimus kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 6.4.2018, § 4 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.4.2018, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 27.4.2018

Liite 3

Oikaisuvaatimus 27.4.2018, liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloitteesta tekojääradan rakentamisesta Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloitteesta maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 122 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisen aloitteeseen ilmaisten uintikertojen myöntämiseksi sotaorvoille Helsingin uimahalleihin (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite 7.3.2018


§ 123 Asia/11

Funky Team ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Saate 20.4.2018, oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Hakemus, Funky Team ry

Liite 4

Tilat, kellonajat, päivät - raportti 2017, Funky Team ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/12

Malmin Palloseura ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Saate 23.4.2018, oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimus 23.4.2018, Malmin Palloseura ry

Liite 3

Tilankäyttöavustushakemuksen liite, Malmin Palloseura ry


§ 125 Asia/13

PIHAUS - Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.4.2018, PIHAUS-Pikku-Huopalahden alueen urheiluseura ry


§ 126 Asia/14

Helsingin Ponnistus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Saate 4.5.2018, oikaisuvaatimus, Helsingin Ponnistus r.y

Liite 2

Oikaisuvaatimus 2.5.2018, Helsingin Ponnistus r.y.

Liite 3

Saate 4.5.2018, oikaisuvaatimuksen liite, Helsingin Ponnistus ry

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen liite, Helsingin Ponnistus ry


§ 127 Asia/15

Fin Tennis & Pentathlon ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

FTP saate 28.4.2018

Liite 2

FTP oikaisuvaatimus tilankäyttöavustuspäätöksestä § 11 allekirjoitettu 180428


§ 128 Asia/16

Parkour Oppimiskeskus ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 3.4.2018, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 3.4.2018, Parkour Oppimiskeskus ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/17

Nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51