Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
10 / 22.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 104 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 105 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 106 Asia/3

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/4

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/5

Uneksivat puut -työryhmän oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 5.3.2018 § 3 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 22.3.2018, Taide- ja kulttuuriavustukset 2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloitteesta lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloitteesta tekojääradan rakentamisesta Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)


§ 111 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettujen Eveliina Heinäluoman, Sinikka Vepsän ja Kauko Koskisen ym. kolmesta valtuustoaloitteesta kunto-/juoksuportaiden rakentamiseksi Helsingin kaupungin eri alueille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 112 Asia/9

Nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51