Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
18 / 03.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön palvelun hankinta ajalle 1.1.2020–31.12.2021 ja optiokausi 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Tarjouspyyntö

Liite 2

Liite 1.1 Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Liite 2. Avauspöytäkirja

Liite 4

Liite 3. Tarjous

Liite 5

Liite 3.1. Tarjousliite

Liite 6

Liite 3.2. Tarjousliite

Liite 7

Liite 3.3. Tarjousliite

Liite 8

Liite 3.4. Tarjousliite

Liite 9

Liite 3.5. Tarjousliite

Liite 10

Liite 3.6. Tarjouksen liite

Liite 11

Liite 3.7. Tarjousliite

Liite 12

Liite 4. Sopimusluonnos


Asia/4

Keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen hankinta ajalle 1.1.2020–31.12.2020 sekä optiokaudet 2021 ja 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 4

Sopimusluonnos

Liite 5

Avauspöytäkirja

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Vertailutaulukko


Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Olympiastadionia koskevan vuokrasopimuksen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta erityisuimakortin myöntämiskriteerien laajentamiseksi lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02