Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
05 / 13.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ottoasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista ja työryhmän ehdotuksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiön Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeen avustushakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuritilojen perustamishankkeita koskeva rahoitussuunnitelma vuosille 2018-2021

Liite 2

Ateljeesäätiön päivitetty avustushakemus 15.9.2017

Liite 3

Tattarisuon kiviveistämön hankesuunnitelma

Liite 4

Ateljeesäätiö hakemus 2015


Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta koskien omaishoitajille tarjottavaa oikeutta käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Vuosaaren liikuntapuiston alueelta Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kaupparekisteriote_Vuosaaren Jalkapallohalli Oy

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:02