Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
01 / 16.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponnesta, että selvitetään mahdollisuus perustaa laaja-alainen komitea luomaan visioita kulttuurin edistämiseen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämiseksi uudelleen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutus H097-17 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Halli hanke 2018-2020 PL 20170816

Liite 3

Hallihanke rahoitus 20170816


Asia/9

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:02