Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
13 / 21.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 140 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 141 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 142 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloitteesta PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamiseksi vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta erityisuimakortin laajentamiseksi lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien freelancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta teknisen henkilökunnan palkkaamiseksi Vuotaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjelman tuottamista Espan puistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/10

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022–2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. asukastalojen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloitteesta paikallisrahan käyttöönoton selvittämiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 152 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, jossa Hanasaaren hiilivoimalan sulkeuduttua selvitettäisiin mahdollisuutta toteuttaa Kallioon oma uimaranta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Kuvat rajatuista uima-alueista


§ 153 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta laiturin sijoittamiseksi Aurinkolahden uimarannalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 154 Asia/15

Soutustadionin katsomo- ja oheistilojen vuokraaminen perustettavan yhtiön lukuun (pdf) (html)

Liite 1

Soutustadion Esitys 310821

Liite 2

Valtavirta Oy Content Flow vuokrasopimus anomus

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51