Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16 / 05.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 175 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 176 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 177 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toteutumista koskeva 3. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/5

Lastenkirjastoauton hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1.Tarjouspyyntö

Liite 2

Liite 1.1.Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Liite 2. Avauspöytäkirja

Liite 4

Liite 3.Tarjous

Liite 5

Liite 3.1.Optiona olevat lisävarusteet


§ 180 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen ym. valtuustoaloitteesta koskien kokeilua koulujen hävikkiruoan tarjoamiseksi iltapäivisin nuorisotiloissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Asia/7

Oulunkylän liikuntapuistossa sijaitsevan katsomon maa-aluetta koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen Oulunkylän Tekonurmi Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 182 Asia/8

Vartiosaari-seura ry:n oikaisuvaatimus liikuntapalvelupäällikön päätökseen 13.9.2019, § 20: Tapahtuma-avustusten 2019 myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.9.2019, saate, Vartiosaari-seura ry

Liite 2

Oikaisuvaatimus 27.9.2019, Vartiosaari-seura ry

Liite 3

Oikaisuvaatimus 27.9.2019, liite, ohjelma 18.8.2019

Liite 4

Oikaisuvaatimus 27.9.2019, liite, kartta tapahtuma-alueesta

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51