Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
14 / 10.09.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 152 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 153 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Niinistön ym. valtuustoaloitteesta Maailman rauha -patsaan sijoittamiseksi Lenininpuistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 154 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 155 Asia/3

Maa-alueen vuokraaminen 22. kaupunginosasta (Vallila) Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteydestä Urhea-halli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponnesta koskien liikuntapalvelujen määrärahojen riittävyyttä (pdf) (html)

Liite 1


§ 157 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta avoimen urheilupuiston toteuttamiseksi keskusta-alueella kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 158 Asia/7

Fierce työryhmän oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 26.5.2019, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.6.2019, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.6.2019

Liite 3

Kumppanuuspäällikkö 26.5.2019 § 7, 5. jako


§ 159 Asia/8

Helsingin Kellariteatteri ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 28.5.2019, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 12.6.2019, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 12.6.2019, päätös 28.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/9

Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 28.5.2019, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.6.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, liitteet


§ 161 Asia/10

Kunnan jäsenen oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 9.7.2019, § 32 vuokrata maa-alue Pihlajamäen alueelta Myllyhalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.7.2019, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 17.7.2019-001

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 13:51