Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
07 / 23.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 69 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 70 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 71 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallia (pdf) (html)


§ 72 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toteutumista koskeva 1. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 73 Asia/5

Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitys ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Pakilanpuiston allianssi_työryhmä_20190314

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/6

Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/7

Liikunnan tilankäyttöavustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/8

Tapanilan urheilukentän vuokrauksesta Mosa Wembley Oy:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ym. valtuustoaloitteesta ympärivuotisen tekonurmikentän rakentamiseksi Pukinmäen liikuntapuistoon jalkapalloilua varten (pdf) (html)

Liite 1


§ 78 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Eva Biaudet'n ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaupungin liittymisestä jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien kansainväliseen verkostoon (pdf) (html)


§ 79 Asia/11

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf :n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5 (pdf) (html)

Liite 1

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019, saate

Liite 2

Four Winds Tuki ry, Four Winds Stöd rf:n oikaisuvaatimus, 2.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/12

Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 21.3.2019, § 5 (pdf) (html)

Liite 1

Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019, saate

Liite 2

Tanhu-Visa ry:n oikaisuvaatimus 5.4.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51