Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
02 / 29.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 14 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen ym. valtuustoaloitteesta itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilojen Fredriksberg A ja B talo koskevasta hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Liite 2

Fredriksberg hankesuunnitelma liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/5

Avoimen lähdekoodin käyttöliittymäkehitystyön hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö HEL 2019-000135

Liite 2

Tarjouspyynnön liite 1 - Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus

Liite 3

Tarjouspyynnön liite 2 - Hintalomake

Liite 4

Tarjouspyynnön liite 3 - Osaamispisteytys

Liite 5

Tarjouspyynnön liite 4 - Avoimen ohjelmistokehityksen toimitussopimusluonnos

Liite 6

Avauspöytäkirja HEL 2019-000135 17.1.2019

Liite 7

Vertailumuistio HEL 2019-000135


§ 17 Asia/6

Avoimen lähdekoodin rajapintakehitystyön hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö HEL 2019-000110

Liite 2

Tarjouspyynnön liite 1 - Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus

Liite 3

Tarjouspyynnön liite 2 - Hintalomake

Liite 4

Tarjouspyynnön liite 3 - Osaamispisteytys

Liite 5

Tarjouspyynnön liite 4 - Avoimen ohjelmistokehityksen toimitussopimusluonnos

Liite 6

Avauspöytäkirja HEL 2019-000110 17.1.2019

Liite 7

Vertailumuistio HEL 2019-000110


§ 18 Asia/7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 19 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 20 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 21 Asia/10

Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksen 29.11.2018, § 39 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

oikaisupyyntö HEL 2018-003042 T 03 01 00

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivoiksi (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyynnön saate 20.12.2018, opetus- ja kulttuuriministeriö

Liite 2

Lausuntopyyntö, Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –työryhmän esitys, opetus- ja kulttuuriministeriö

Liite 3


§ 23 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston jäsenten osallistuminen liikuntatoimen neuvottelupäiville Helsingissä 12.–13.2.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liikuntatoimen neuvottelupäivät 12.-13.2.2019 Helsinki, ohjelma


§ 24 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta frisbeegolfradan rakentamisesta Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 26 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n Vallilanlaaksonkentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2018 pöytäkirja, Kumpulan Nurmikenttä Oy

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Tilinpäätös 31.12.2017, Kumpulan Nurmikenttä Oy

Liite 8

Urakkatarjous

Liite 9

Suunniteltu käyttökalenteri


§ 27 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Vallilanlaaksonkentältä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 28 Asia/17

Tuomarinkylän alueella sijaitsevan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n maneesirakennukselle vuokratun maa-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51