Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
01 / 16.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponnesta, että selvitetään mahdollisuus perustaa laaja-alainen komitea luomaan visioita kulttuurin edistämiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämiseksi uudelleen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutus H097-17 (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja.pdf

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 8 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Meikku Palloilu Oy:n lainahakemusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Halli hanke 2018-2020 PL 20170816

Liite 3

Hallihanke rahoitus 20170816


§ 9 Asia/9

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51