Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
03 / 05.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 26 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 28 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta ammattiin opiskelevien opiskelijoiden harjoittelupaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/4

Keskustakirjasto Oodin rakentamis- ja toiminnan suunnittelun tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 30 Asia/5

Kirjaston vanhojen maksujen poistorajan nostaminen (pdf) (html)


§ 31 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta Suvilahden skeittipuiston virallistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 26

Liite 2


§ 32 Asia/7

Nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-lyhyt hakijaluettelo

Liite 4

Nuorisotyön aluepäällikön viran hakijat-hakijaluettelo

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/8

Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus Partiolippukunta Helsingin Versoveikot ja -siskot ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/9

Muutoksii ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus Muutoksii ry

Liite 2

Saate oikaisuvaatimukseen Muutoksii ry


§ 35 Asia/10

BadBaaDo ry:n oikaisuvaatimus nuorisolautakunnan toiminta-avustuspäätökseen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus BadBaaDo ry

Liite 2

Saate oikaisuvaatimukseen BadBaaDo ry

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51