Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
02 / 22.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 15 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetti 1.6.–31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 16 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 17 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018–2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 18 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kirjasto- ja kulttuuritoimea (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 17

Liite 2


§ 19 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin talousarvioaloitteesta lisämäärärahasta jääurheiluseurojen halli- ja kenttämaksujen subventointiin (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Bogomoloff Harry talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 11

Liite 2


§ 20 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta opetustoimen resurssien lisäämiseksi sisältäen määrärahan lähiliikunnan edistämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Liite 2


§ 21 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta tekonurmikentän rakentamiseksi Viikin Latokartanoon (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Sydänmaa Johanna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 35

Liite 2


§ 22 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 19


§ 23 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseksi ja nuorille mahdollisuutta osallistua ratkaisuihin osallistavan budjetoinnin kautta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20

Liite 2


§ 24 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta määrärahan lisäämisestä nuorisotyöhön (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 18

Liite 2


§ 25 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta Konalan nuorisotilan turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 9

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51