Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee muiden muassa tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tulos.

Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Lautakunnan päätösasiakirjat »

Helsingin kapungin äänestysaluejako (.pdf, 4 Mt)

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Juha Viertola, Kok. puheenjohtaja
Kirsi Syväri, Vihr. varapuheenjohtaja
Vertti Kiukas, SDP
Eila Viljakainen, Vas.
Pekka Tiusanen, PS

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Klas Weckman, RKP
Riitta Korhonen, Kesk.
Tia Nuutinen, KD
Jussi Aaltonen, FP
Petra Salmi, Pir.

Keskusvaalilautakunnan kokousajat 

Keskusvaalilautakunta kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Kokousten ajankohdat painottuvat vaalien läheisyyteen.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan toimisto
Kaisaniemenkatu 3 B 16, 3. krs., 00100 Helsinki
Kartalla »
Avaa uuden ikkunan

PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 13344
Sähköposti kesvlk (at) hel.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit

Timo Lindén, puh. 09 310 64573
Veera Reuna, puh. 09 310 64572
sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi05.02.2021 11:24

Aikaisemmat lautakunnan päätökset

Dev.hel.fi-palvelussa voi selata Helsingin kaupungin hallinnossa vireille tulleita asioita ja niiden käsittelyä eri toimielimissä.