Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
08 / 13.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 90 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 91 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 92 Asia/3

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön lupa-arkkitehdin autokatoksen ja vajan rakentamista koskevasta rakennuslupapäätöksestä, tontti 39022/20, Simpukkakuja 15 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kiinteistökartta

Liite 3

Oikaisuvaatimus

Liite 4

Vastine oikaisuvaatimukseen

Liite 5

Rakennuslupapäätös

Liite 6

Pääpiirustukset

Liite 7

Lupahakemus

Liite 8

Autokatos asennusohje

Liite 9

Selvitys perustamistavasta

Liite 10

Piha- ja hulevesisuunnitelma

Liite 11

Hulevesiratkaisut

Liite 12

Asemakaava

Liite 13

Vastine ilmiantoon 3.9.2018

Liite 14

Naapurin huomautus 28.10.2018


§ 93 Asia/4

Oikaisuvaatimus rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön arkkitehdin asuinpientalon laajentamisen rakennusaikaisia muutoksia ja aloittamisoikeutta koskevasta muutoslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Muutoslupapäätös BM-lupa

Liite 3

Oikaisuvaatimus

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen liite 1

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen liitteet 2-5

Liite 6

Oikaisuvaatimuksen lisäliitteet

Liite 7

Valtakirja

Liite 8

Luvan saajan vastine ja sen liitteet

Liite 9

Muutoslupahakemus

Liite 10

Pohjapiirros Kellari Muutos

Liite 11

Pääpiirustus Kellari B-lupa

Liite 12

Rakennuslupapäätös B-lupa

Liite 13

Pääpiirustukset B-lupa

Liite 14

Asemakaava

Liite 15

Yljan oikaisuvaatimuspäätös 14.12.2018


§ 94 Asia/5

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön arkkitehdin kielteisestä muutoslupapäätöksestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kiinteistökartta

Liite 3

Oikaisuvaatimus (OIK)

Liite 4

OIK Liite 1

Liite 5

OIK Liite 2

Liite 6

OIK Liite 3

Liite 7

OIK Liite 4

Liite 8

OIK Liite 5

Liite 9

OIK Liite 6

Liite 10

OIK Liite 7

Liite 11

OIK Liite 8

Liite 12

OIK Kirjallisuusliite 1

Liite 13

Muutoksenhaun alainen päätös

Liite 14

Muutoslupahakemus

Liite 15

Hankeselvitys

Liite 16

Asemakaava

Liite 17

Pääpiirustus 1 Asemapiirustus

Liite 18

Pääpiirustus 2 Pohjapiirustus 1. kerros

Liite 19

Pääpiirustus 3 Pohjapiirustus 2. kerros

Liite 20

Pääpiirustus 4 Vesikatto

Liite 21

Pääpiirustus 5 Leikkaus

Liite 22

Pääpiirustus 6 Julkisivu etelään

Liite 23

Pääpiirustus 7 Julkisivu länteen

Liite 24

Pääpiirustus 8 Julkisivu pohjoiseen

Liite 25

Pääpiirustus 9 Julkisivu itään


§ 95 Asia/6

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön arkkitehdin asuinpientalon muutostöitä koskevasta rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Rakennuslupapäätös

Liite 3

Oikaisuvaatimus

Liite 4

Luvan saajan vastine

Liite 5

Pääpiirustukset

Liite 6

Lupahakemus

Liite 7

Asemakaava

Liite 8

Rakennuslupa vuosi 2008

Liite 9

Pohjapiirustukset 2008

Liite 10

Leikkaus 2008


§ 96 Asia/7

Vaihtolavacom Oy:n Jäähdytintien jätteenkäsittelyaseman ympäristölupa-asia (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristölupahakemus Vaihtolavacom Oy 23 10 2019 liitteineen

Liite 2

Vakuuslaskelma päivitetty 09 04 2020


§ 97 Asia/8

Anifix Oy (aiemmin Gles Kierrätys Oy perustettavan yhtiön lukuun), ympäristölupa ja aloituslupa, betoni- ja tiilijätteen sekä maa-ainesten käsittely ja betonijätteen hyödyntäminen alueen maanrakentamisessa, Tattariharju (pdf) (html)

Liite 1

Ympäristölupahakemus 25.2.2020

Liite 2

Hakemus 25.2.2020, liite, betonimursketäyttörakenteen ympäristöriskinarviointi

Liite 3

Hakemus 25.2.2020, liite, jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma


§ 98 Asia/9

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2:n päällikölle päättää eräistä tilapäisistä rakennusluvista (pdf) (html)


§ 99 Asia/10

Oikaisuvaatimus rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijan myöntämästä rakennusluvasta, Annankatu 18 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 100 Asia/11

Oikaisuvaatimus rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijan myöntämästä rakennusluvasta, Bulevardi 7 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 101 Asia/12

Aloittamisoikeus vakuudella, rakennuksen käyttötarkoituksen muutos hotelliksi, 4/71/13, Annankatu 18, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 102 Asia/13

Aloittamisoikeus vakuudella, peruskorjaus, 4/71/13, Bulevardi 7, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 103 Asia/14

Rakennuslupahakemus, alakoulun perusparannus ja laajennus sekä päiväkodin rakentaminen poikkeamispäätöksen nojalla sekä 5 maalämpökaivoa ja aula- ja salitilojen hakemus kokoontumistilaksi, 49079/1, Gunillantie 12, Kaupunkiympäristö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 104 Asia/15

Rakennuslupahakemus, Kansallisteatterin rakennuksen laajentaminen ja peruskorjaus sekä osittainen purkaminen, tontti 2/5/8, Läntinen Teatterikuja 1, Suomen Kansallisteatteri Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/16

Ylipaineisen pysyvän jalkapallonhallin (743) rakentaminen aloittamisoikeudella, 91-20-9904-1,Tyynenmerenkatu 23, hakija PPJ Jalkapallohalli Oy (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 106 Asia/17

Rakennuslupahakemus, 8-kerroksinen asuinkerrostalo, autohallin sisältävä kellari ja pyörävaja, 16700/5, Mannerheimintie 162, Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 107 Asia/18

Rakennuslupahakemus, päiväkodin ja alakoulun, kolmen pihavaraston rakentaminen sekä aula- ja salitilojen vahvistaminen kokoontumistiloiksi ja aloittamisoikeus, 45049/1, Sinivuokonpolku 9, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 108 Asia/19

Rakennuslupahakemus, koulurakennuksen laajennus ja käyttötarkoituksen muutos sekä korjaaminen, 34/131/1, Halkosuontie 88, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04