Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
03 / 15.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon rakentaminen, tontti 20829/1, Azorienkuja 1, As Oy Jätkäsaaren Azorit perustettavan yhtiön lukuun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/4

Uhkasakkojen tuomitseminen pientalon rakennustöiden loppuunsaattamista koskevassa velvoiteasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Ympäristö- ja lupajaoston päätös 27.6.2017

Liite 3

Tarkastuslausunto

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 5

Koko sivun valokuva


Asia/5

Velvoitteen asettaminen liikehuoneiston luvattoman päiväkotikäytön kieltämiseksi, Pursimiehenkatu 12 (pdf) (html)

Liite 1

L1 Pursimiehenkatu 12 toteutetun luvan mukainen käyttötarkoitus.pdf

Liite 2

L2 Pursimiehenkatu 12 lupapäätös 5-2282-12-D liitteineen.pdf

Liite 3

L3 Pursimiehenkatu 12 tarkastuslausunto5-57-18-HAL.pdf

Liite 4

L4 Pursimiehenkatu 12, AsOy vastine tarkastuslausuntoon, 23.1.2019.pdf

Liite 5

L5 Pursimiehenkatu 12 Oy NRI Associates Ltd vastine, 27.1.2019.pdf

Liite 6

L6 Pursimiehenkatu 12 Ankkalampi vastine 11.12.2019

Liite 7

L7 Pursimiehenkatu 12 jaostokäsittelyn vetoomus 15.2.2019 kokoukseen

Liite 8

L8 Pursimiehenkatu 12 kirjelmä


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston avustukset vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011

Liite 2

Yhteenveto haetuista avustuksista 2019


Asia/7

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2018 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Eläinlääkintähuoltolain mukaiset palvelut vuonna 2018 (pdf) (html)


Asia/9

Löytöeläinten hoito vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Helsingin liito-oravakartoitus 2018 (pdf) (html)


Asia/11

Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätöksestä, joka koskee Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uusien jätehuoltomääräysten hyväksymistä. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSYn sähköposti jätehuoltomääräysten hyväksymisestä

Liite 3

Perustelumuistio_18.1.2019

Liite 4

Paakaupunkiseudun_ja_Kirkkonummen_jatehuoltomaaraykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto koulujen välisestä #ilmastoidea -kampanjasta (pdf) (html)

Liite 1

Nuorten aloite 10.12.2018 ilmastoidea-kampanja kouluihin (3) (002)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:02