Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
11 / 15.12.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 108 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 110 Asia/3

Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamisesityksen lähettäminen lausunnolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 111 Asia/8

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon, rivitalon ja autohallin rakentamiseksi, tontti 33388/1, osoite Kuninkaantammenkierto 14, hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 112 Asia/7

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon, kahden rivitalon ja autohallin rakentamiseksi, tontti 33381/1, osoite Turkoosikuja 4, hakija Helsingin Asumisoikeus Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 113 Asia/4

Rakennuslupahakemus kerrostalon rakentamiseksi, tontti 5131/5, osoite Telakkakatu 14, hakija As Oy Helsingin Court (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 114 Asia/5

Rakennuslupahakemus pysäköintilaitoksen ja asukastilan sekä kahden maalämpökaivon rakentamiseksi, tontti 49271/5, osoite Koirasaarentie 48, hakija Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 115 Asia/6

Rakennuslupahakemus 4 asuinkerrostalon rakentamiseksi, tontti 49075/6, osoite Lorentzinkuja 3, hakija Asunto Oy Helsingin Lorentz (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 116 Asia/9

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, tontti 10600/6, osoite Capellanranta 4, hakija Asunto Oy Helsingin Vaspuuki (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 117 Asia/10

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi, tontti 10628/2, osoite Kalasatamankatu 19, hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 118 Asia/11

Rakennuslupahakemus kahden asuinkerrostalon ja maanalaisen pysäköintikellarin rakentamiseksi, tontti 43270/2, osoite Laivalahdenkaari 1, hakija Asunto Oy Helsingin Laivalahdenkaari 1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 119 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikön arkkitehdin päiväkodin rakentamista koskevasta rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Liite 4

Lupapäätös 31-2090-17-A

Liite 5

Asemapiirros

Liite 6

Julkisivu kaakkoon

Liite 7

Julkisivu luoteeseen

Liite 8

Julkisivupiirustus koilliseen

Liite 9

Julkisivupiirustus lounaaseen

Liite 10

Pihasuunnitelma

Liite 11

Havainnekuva naapuritontilta

Liite 12

Naapurin huomautus

Liite 13

Pääsuunnittelijan vastine naapureiden huomautukseen 30.6.2017

Liite 14

Pääsuunnittelijan vastine naapureiden huomautukseen 2

Liite 15

Oikaisuvaatimus 31-2090-17-A liitteineen

Liite 16

Luvanhakijan vastine oikaisuvaatimukseen


§ 120 Asia/13

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen kaupunkikuvayksikön arkkitehdin jälkiasennushissejä koskevasta rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Rakennuslupapäätös 26.9.2017 § 217

Liite 4

Asemapiirros

Liite 5

Julkisivupiirustus 1

Liite 6

Julkisivupiirustus 2

Liite 7

Leikkauspiirustus1

Liite 8

Leikkauspiirustus 2

Liite 9

Pohjapiirustus kellari

Liite 10

Pohjapiirustus 1. kerros

Liite 11

Pohjapiirustus 2.-4. krs

Liite 12

Pohjapiirustus ullakko

Liite 13

A-porras havainnekuva

Liite 14

B-porras havainnekuva

Liite 15

Helsingin kaupunginmuseon lausunto

Liite 16

Asunto Oy Fredrikinkatu 14:n oikaisuvaatimuskirjelmä


§ 121 Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikön arkkitehdin rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Liite 4

Rakennuslupapäätös 28.9.2017 § 322

Liite 5

Asemapiirustus

Liite 6

Julkisivupiirustus

Liite 7

3D-kuvat

Liite 8

Asunto Oy Sipoon Villasusanna, oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 28.9.2017 § 322

Liite 9

Vastine oikaisuvaatimukseen

Liite 10

Ilmakuva

Liite 11

Lainhuutotodistus

Liite 12

Kaupparekisteritiedot, Asunto Oy Sipoon Villasusanna


§ 122 Asia/15

Velvoitteen asettaminen luvattoman kuntosalin käytön kieltämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta.pdf

Liite 2

Asemakaava.pdf

Liite 3

Tarkastuslausunto.pdf

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 25 k)

Liite 5

Rasitustodistus.pdf


§ 123 Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön arkkitehdin rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Vastine

Liite 4

Poikkeamispäätös

Liite 5

Rakennuslupa-asiakirjat

Liite 6

Pääpiirustukset

Liite 7

Asemakaava

Liite 8

Kiinteistölautakunnan päätös rakennuksen myymisestä

Liite 9

Kiinteistölautakunnan päätös määräalan vuokraamisesta

Liite 10

Viistoilmakuvia

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04