Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
18 / 25.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 236 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 237 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 238 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kokousajat keväällä 2022 (pdf) (html)


§ 239 Asia/4

Toimivallan siirtäminen määräaikaisesti kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 1:n ja 2:n päälliköille rakennus- ja purkamislupa-asioissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 240 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston muutoksenhakutoimivallan siirtäminen määräajaksi ympäristöasioissa (pdf) (html)


§ 241 Asia/6

Maksuperusteiden määrääminen, kaupunkiympäristön toimiala, ajoneuvojen siirtotaksat ja hinauspalveluista perittävät lisäkorvaukset (pdf) (html)

Liite 1


§ 242 Asia/7

Rakennuslupahakemus, Torni T7 on 21-kerroksinen teräsbetonirakenteinen asuinkerrostalo, tontti 10/621/6, osoite Hermannin rantatie 3A, hakija Kalasataman Jalusta T7 Ky (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 243 Asia/8

Rakennuslupahakemus, oppilaitoksen (0820) rakentaminen, kokoontumistilahyväksyntä ja rakennustöiden aloittamisoikeus, 24/959/2, Pietari Kalmin katu 5, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 244 Asia/9

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon (0120) ja talousrakennuksen (1911) rakentaminen, 41296/5, Alppikylänkuja 9, Initum Asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 245 Asia/18

Rakennuslupahakemus, Kolmen asuinkerrostalon sekä jakelumuuntamon ja luolastonsisäänkäyntirakennuksen rakentaminen, 91/49/320/7, Kultakruununkaari 1, Asunto Oy Helsingin Spektri, Helsingin Kultaparkki I Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 246 Asia/10

Purkamislupahakemus, terveyskeskusrakennuksen purkaminen, tontti 18/626/2, osoite Lääkärinkatu 8, hakija Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 247 Asia/11

Purkamislupahakemus, puretaan 4 kpl asuinkerrostaloja ja 2 kpl pihavarastoja, tontti 18/626/3, osoite Urheilukatu 9, hakija Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 248 Asia/12

Velvoitteen asettaminen luvattoman teollisuusrakennuksen purkamiseksi, Tuulilasintie 23 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Rakennuslupa 41-4972-01-AJ

Liite 3

Tarkastuslausunto ja tiedoksiantotodistus

Liite 4

Ilmakuva

Liite 5

Asemakaava


§ 249 Asia/13

Oikaisuvaatimus sähköbussien latausmastoa, varalatauslaitetta ja niitä palvelevaa laitesuojaa koskevasta toimenpidelupapäätöksestä, Laivurinkatu 1, 091-007-9903-0106 (pdf) (html)

Liite 1

L1 Karttaote Opaskartta

Liite 2

L2 Karttaote Kiinteistökartta

Liite 3

L3 Asemapiirustus

Liite 4

L4 Oikaisuvaatimus

Liite 5

L5 Oikaisuvaatimus saate

Liite 6

L6 Oikaisuvaatimus liite

Liite 7

L7 Kirjaamon kirjausilmoitus

Liite 8

L8 Oikaisuvaatimus lisäselvitys

Liite 9

L9 Toimenpidelupapäätös

Liite 10

L10 Hakemus Lupapiste

Liite 11

L11 Pääpiirustus Asemapiirustus

Liite 12

L12 Pääpiirustus Laitesuoja

Liite 13

L13 Pääpiirustus Latausmasto

Liite 14

L14 Poikkeamispäätös

Liite 15

L15 Maken vuokrauspäätös

Liite 16

L16 Liikennesuunnittelijan selvitys

Liite 17

L17 KNK lausunto 2015

Liite 18

L18 Naapurin kuuleminen

Liite 19

L19 Asemakaava 9460 puisto

Liite 20

L20 Asemakaava 7408 katu

Liite 21

L21 Päätös 11.12.2020 Pysäkki

Liite 22

L22 Päätös 11.12.2020 Liitepiirustus

Liite 23

L23 Päätös 16.3.2021 Poikkeaminen

Liite 24

L24 Päätös 16.3.2021 Liite 1

Liite 25

L25 Päätös 16.3.2021 Liite 2

Liite 26

L26 Päätös 16.3.2021 Liite 3

Liite 27

L27 Päätös 16.3.2021 Liite 4

Liite 28

L28 Yljan päätös 16.9.2021 § 190


§ 250 Asia/14

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 - 2024 päivitys vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 251 Asia/15

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Armina Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Armina Oy:lle

Liite 2

Tarkastuskertomus 7.10.2021

Liite 3

Armina Oy, kuuleminen uhkasakosta 12.10.2021

Liite 4

Vastine 28.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/16

Ympäristönsuojelulain mukaisen kiellon antaminen ja uhkasakon asettaminen DP Recycling Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

DP Recycling Oy_kuuleminen_28072021

Liite 2

Vastine 20.8.2021

Liite 3

Vastaus uhkasakon määrä_141021

Liite 4

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 27.11.2017 231/2017/1

Liite 5

Selvitys_Kytkintie_200821

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/17

DP Recycling Oy:n jätteen keräystoimintaa koskevan jätehuoltorekisterimerkinnän poistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Jätehuoltorekisterimerkintä_27082014

Liite 2

DP Recycling_muutos jätehuoltorekisteriin

Liite 3

DP Recycling Oy_kuuleminen_28072021

Liite 4

Vastine 20.8.2021

Liite 5

DP_Recycling Oy vastine_07082020

Liite 6

DP_Recycling_lausuma 07082020

Liite 7

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 27.11.2017 231/2017/1

Liite 8

Selvitys_Kytkintie_200821

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04