Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
09 / 10.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 125 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 127 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen määräajaksi ympäristöasioissa (pdf) (html)


§ 128 Asia/4

Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 21.2.2021 § 28 sekä kantelu rakennusvalvontapalvelujen toiminnasta, Kaasutintie 33 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Rakennuslupapäätös 21.1.2021 § 28

Liite 3

Asemapiirustus

Liite 4

Lausunto kvv-laitteista

Liite 5

Kantavien rakenteiden kuntotutkimus

Liite 6

Selvitys kantavien rakenteiden kestävyydestä ja käyttöiästä

Liite 7

Oikaisuvaatimus- ja kantelukirjelmä liitteineen

Liite 8

Rakennuslupahakemus 9.12.2019

Liite 9

Rakennuslupahakemus 16.12.2020

Liite 10

Lupapisteessä käydyt keskustelut

Liite 11

Rakennusvalvonnan vastineet ja selvitykset 15.2.2021, 22.2.2021 ja 10.3.2021

Liite 12

Ilmoitus tontin haltijan vaihtumisesta


§ 129 Asia/11

Uhkasakkojen tuomitseminen maksettavaksi sekä uuden velvoitteen asettaminen rakennuksen purkamisvelvoitteen laiminlyöntiä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 31 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 31 k)

Liite 5

Verkkosivuilla julkaistu ilmoitus, yleistiedoksianto 9.4.2021

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 31 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 31 kohta)

Liite 8

Ilmoitus rakennusvalvonnan ilmoitustaululle 29.1.2019

Liite 9

Kuva paikallakäynniltä 21.3.2021

Liite 10

Virallinen lehti 29.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/12

Uhkasakon tuomitseminen asuinrakennuksen parvekkeiden kunnostamatta jättämisasiassa, Linnunlauluntie 4 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kiinteistökartta

Liite 3

Tarkastuslausunto ja tiedoksianto

Liite 4

Vastine

Liite 5

Valitus KHOlle 2021

Liite 6

Yljan päätös 19.1.2018

Liite 7

Hallinto-oikeuden päätös 27.2.2019

Liite 8

KHOn päätös 26.6.2020

Liite 9

Yljan päätös 13.8.2020

Liite 10

HAOn päätös 26.3.2021

Liite 11

Valokuva 1 17.3.2021

Liite 12

Valokuva 2 17.3.2021

Liite 13

Valokuva 3 17.3.2021

Liite 14

Valokuva 13.1.2021

Liite 15

Valokuvat 30.7.2020

Liite 16

Linnunlauluntie 4 Kuvattu 1.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/13

Velvoitteen asettaminen rakennusten, rakennelmien ja aidan purkamiseksi, Raul-Rakennus Oy, Autotallintie 20b (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta Autotallintie 20b

Liite 2

Valokuvat Tattarisuontie 20

Liite 3

Tarkastuslausunto Raul-Rakennus Oy

Liite 4

Raul-Rakennus Oy vastine

Liite 5

Raul-Rakennus Oy vuokrasopimus 16443

Liite 6

Raul-Rakennus Oy ilmoitus vuokrasopimuksen siirtymisestä

Liite 7

Tonttiyksikön vastaus

Liite 8

Tarkastuslausunnon johdosta käyty sähköpostikirjeenvaihto


§ 132 Asia/14

Velvoitteen asettaminen häiriötä aiheuttavan mainoslaitteen käytön kieltämiseksi, Insinöörinkatu 4 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Ilmakuva

Liite 4

Ilmakuva 2

Liite 5

Asemakaava 12089

Liite 6

Toimenpidelupa 43-1402-19-CMY

Liite 7

Asemapiirros 1052-B0203

Liite 8

Julkisivut 1052-B0901

Liite 9

Toimenpidepyyntö

Liite 10

Toimenpidepyynnön liite 1

Liite 11

Toimepidepyynnön liite 2

Liite 12

Vastine liitteineen

Liite 13

Asukkaan 1 palautteen liitekuvat

Liite 14

Asukkaan 2 palautteen liitevalokuva

Liite 15

Asukkaan valokuva, mainos takimmaisista taloista nähtynä

Liite 16

Asukkaan valokuva

Liite 17

Asukkaiden kartta mainoksen näkymäalueesta

Liite 18

Herttoniemi-seuran sähköpostiviesti

Liite 19

Valokuvat 29.5.2021


§ 133 Asia/15

Velvoitteen asettaminen rakennuksen poistoilmakuiluun avautuvan asunnon ikkunan muuttamiseksi suljetuksi tai poistoilmakuiluun tulevan ilmanvaihdon poistoputken jatkamiseksi katolle saakka, Pohjoisranta 6 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Ilmakuva 2018

Liite 4

Toimenpidepyyntö

Liite 5

Valokuvat 12.10.2020 hormi

Liite 6

Tarkastuslausunto 28.4.2021

Liite 7

Yhtiön vastine 12.5.2021

Liite 8

Lausunto 29.5.2020

Liite 9

Lupa Ke-198-57-C

Liite 10

Lupa 1-2373-C-79

Liite 11

Pääpiirustus nro1 14.2.1882

Liite 12

Pääpiirustus nro2 14.2.1882

Liite 13

Pääpiirustus 5. kerros 18.6.1924

Liite 14

Pääpiirustus 5. kerros vahv. 5.3.1957

Liite 15

Asemapiirros lupapäätös 14.1.1980

Liite 16

Pääpiirustus 5. kerros lupapäätös 14.1.1980

Liite 17

Pääpiirustus kellari vahv. 5.3.1957

Liite 18

E1 1976


§ 134 Asia/16

Oikaisuvaatimus linjasaneerausta koskevan rakennusluvan lopullisesta loppukatselmuksesta, Kristianinkatu 17 (pdf) (html)

Liite 1

Karttaote Opaskartta

Liite 2

Karttaote Kiinteistökartta

Liite 3

Loppukatselmuspöytäkirja

Liite 4

Oikaisuvaatimus

Liite 5

Oikaisuvaatimus allekirjoitussivu

Liite 6

OIK Liite 1 valokuva 1

Liite 7

OIK Liite 1 valokuva 2

Liite 8

OIK Liite 2

Liite 9

OIK Liite 3

Liite 10

OIK Liite 4

Liite 11

OIK Liite 5

Liite 12

OIK Liite 6

Liite 13

OIK Liite 7

Liite 14

OIK Liite 8

Liite 15

OIK Liite 9

Liite 16

OIK Liite 10

Liite 17

OIK Liite 11

Liite 18

Asunto-osakeyhtiön vastine

Liite 19

Päivitetty ilmanvaihdon piirustus

Liite 20

As Oyn selvitys Asunto 13

Liite 21

Rakennuslupapäätös

Liite 22

Hankeselvitys Kristian 17

Liite 23

Hakemus Lupapiste

Liite 24

Hakemus Lupapiste RAM

Liite 25

Pääpiirustus Asemapiirros

Liite 26

Pääpiirustus 4. kerros

Liite 27

Pääpiirustus 4. kerros RAM

Liite 28

Rakennepiirustus Kylpyhuone

Liite 29

Rakennepiirustus WC-tila Leikkaus

Liite 30

KVV-suunnitelma 4. kerros

Liite 31

Ilmanvaihtosuunnitelma 4. kerros

Liite 32

Vaihtopiirustus iv 4. kerros

Liite 33

Tarkastuskooste 1-0094-20-D

Liite 34

Tarkastusasiakirja

Liite 35

Asemakaava 12266

Liite 36

Selvitys 7.5.2021 Paloeristys


§ 135 Asia/17

Ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden selvitystyöryhmän kokoonpanon vahvistaminen (pdf) (html)


§ 136 Asia/18

Helsingin orvakkaselvitys 2019 (pdf) (html)


§ 137 Asia/19

Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun ympäristölupa­hakemus betonimurskeen ja ylijäämämaan hyötykäytölle Keski-Pasilan alueella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 138 Asia/20

Renku Oy:n ympäristölupa-asia (pdf) (html)

Liite 1

Romufin hakemus ja liitteet

Liite 2

Hakemuksen täydennykset


§ 139 Asia/21

Aluehallintoviraston päätös Santahaminan ampumaradan ympäristöluvan edellyttämän meluselvityksen määräajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Aluehallintoviraston päätös 14.5.2021


§ 140 Asia/22

Helsingin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys (pdf) (html)

Liite 1


§ 141 Asia/23

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 142 Asia/5

Rakennuslupahakemus, 7-kerroksisen asuinkerrostalon (käyttötarkoitusluokka 0121) rakentaminen lainvoimaisen poikkeamispäätöksen nojalla, 54099/12, Bertha Pauligin katu 2a, As Oy Helsingin Presso (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 143 Asia/6

Rakennuslupahakemus, opiskelija-asuinkerrostalojen (0140) ja toimisto- (0400) /liiketilojen(0319) muodostavan rakennuskokonaisuuden rakentaminen, 17109/1, Tulistimenkatu 1/Höyrykatu 1, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/7

Rakennuslupahakemus, koulurakennuksen laajentaminen, juhlasalin kokoontumistilaksi vahvistaminen ja aloittamisoikeus, 28075/13, Teinintie 12, Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 145 Asia/8

Rakennuslupahakemus, kuusi- / seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen (0121), 20082/1, Samoankuja 2, As Oy Helsingin Jätkäsaaren Samoankuja 2 c/o Varte Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 146 Asia/9

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon (0121), talousrakennuksen (1911) ja pysäköintihallin osan (0513) rakentaminen, 33130/12, Vanhaistentie 1b, Asunto Oy Helsingin Tahti (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2


§ 147 Asia/10

Rakennetaan tiilijulkisivuinen ja viherkattorakenteella varustettu hotellirakennus, 8/189/4,Kanavakatu 14, YIT Suomi Oy (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04