Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
21 / 17.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 260 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 261 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 262 Asia/3

Mausteiden mikrobiologinen laatu ja kielletyt väriaineet 2019 (pdf) (html)


§ 263 Asia/4

Mädin laatu ja turvallisuus Helsingin valmistus- ja myyntipaikoissa (pdf) (html)


§ 264 Asia/5

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Ozden Elintarviketukku Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

tarkastus 100920 Ozden-Elintarviketukku-Oy

Liite 2

tarkastus 100920 Ozden-Market

Liite 3

tarkastus 161020 Ozden Elintarviketukku Oy

Liite 4

kuuleminen Ozden Elintarviketukku oy

Liite 5

vastine Ozden Elintarviketukkukauppa 141120

Liite 6

tarkastus Ozden-Elintarviketukku-Oy 021220

Liite 7

tarkastus Ozden-Market 021220


§ 265 Asia/6

Toimivallan siirtäminen määräaikaisesti kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 1:n päällikölle rakennuslupa-asioissa (pdf) (html)


§ 266 Asia/7

Velvoitteen asettaminen, LVIS-laitteiden aiheuttaman äänihaitan poistaminen, Iso Roobertinkatu 20-22 (pdf) (html)

Liite 1

HELMI Paikkatietovipunen_20201111_123349

Liite 2

Ilmakuvat

Liite 3

Iso Roba 20-22 tuulettimet

Liite 4

Melumittausraportti 23.1.2019, Ratakatu 19

Liite 5

Kehotuskirje 5-8-19-KMK

Liite 6

Tarkastuslausunto, Iso Roba 20-22, 5-48-19-HAL

Liite 7

Helimäki 19139.2 As Oy Ratakatu 19, melumittausraportti

Liite 8

Vastine Iso Rooberinkatu 20-22, melu


§ 267 Asia/8

Keskeytysmääräys, asuinkerrostalon parvekkeiden rakennustyöt, 091-028-0319-0002, Suursuontie 14, Asunto Oy Helsingin Suursuontie 14 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta Suursuontie 14

Liite 2

Rakennuslupa_28-0725-15-A

Liite 3

Muutoslupapäätös 28-2597-20-AM

Liite 4

Jatkolupa_28-0277-19-AJ

Liite 5

Gasgrid lausunto

Liite 6

Tukes lausunto

Liite 7

Maakaasu varo

Liite 8

SST151019-asema (002)

Liite 9

Maanrakennus-ja-louhintatyöt -maakaasuputkiston-läheisyydessä

Liite 10

Keskeytysmääräys 28-0034-20-KMK

Liite 11

Vastine keskeytysmääräykseen

Liite 12

Tukes täydennyslausunto

Liite 13

Tukes täydennys 2

Liite 14

Asetus_551_2009_VN_ptk_ja_perustelumuistio


§ 268 Asia/9

Rakennuslupahakemus, liikerakennuksen (käyttötarkoitusluokka 0311) rakentaminen ja maalämpökaivojen poraaminen, 32043/10, Malminkartanontie 1, IA-Kiinteistöt Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 269 Asia/10

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon (0121) rakentaminen, maalämpökaivojen poraaminen, 28/9/7, Jokiniementie 40, hakija Sato-Rakennuttajat Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 270 Asia/11

Rakennuslupahakemus, kahden asuinkerrostalon (0121) rakentaminen. Maalämpökaivojen poraaminen, 28/9/7, Jokiniementie 40, Sato Rakennuttajat Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 271 Asia/12

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon (0121) rakentaminen,28/9/7, Oulunkylänpolku 28, Kiinteistö Oy M2-kodit c/o Y-Säätiö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 272 Asia/13

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalojen (6; käyttötarkoitusluokka 0121),saunarakennuksen (1910) ja talousrakennusten (2; 1911)rakentaminen ja 17 maalämpökaivoa, 47137/3, Lupajantie 2, Suomen Satokodit 19 Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 273 Asia/14

Rakennuslupahakemus, 24-kerroksisen asuinkerrostalon (käyttötarkoitusluokka 0121) rakentaminen osana korttelikokonaisuutta, 54180/19, Vuotie 47c, Kiinteistö Oy Helsingin Hyperion (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 274 Asia/15

Rakennuslupahakemus, kaksi tilapäistä väistötilakoulurakennusta (käyttötarkoitusluokka 0820), 54/9904/3, Lohikäärmeenpolku 5, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 275 Asia/16

Oikaisuvaatimus kolmen omakotitalon ja kolmen lämpökaivon rakentamista sekä huvilarakennuksen purkamista koskevasta rakennusluvasta 15.9.2020 § 570, Marjaniemi (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 276 Asia/17

Rakennuslupahakemus, harjoitushallin (074) rakentaminen ja kokoontumistilaksi vahvistaminen, 40/9904/4, Henrik Forsiuksen tie, Tapulin Liikuntakeskus Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 277 Asia/18

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista, jotka on tehty Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien Helen Oy:n Patolan lämpökeskuksen toiminnan ja luvan muuttamista, Helsinki (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/19

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueen päätös Helen Oy:n Hanasaaren lämpökeskuksen toiminnan muuttamisesta ja toiminnan aloittamisluvasta, Helsinki (pdf) (html)


§ 279 Asia/20

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite_VAO_kohdeluettelo2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04