Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
18 / 14.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 226 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 227 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 22.11.2018 numero 18/0747/5


§ 228 Asia/3

Vuoden 2018 Rakentamisen ruusun saaja (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/4

HSY:n Helsingin vesihuollon toiminta-alueen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 230 Asia/5

Ravintoloiden ja suurtalouksien pintapuhtaus pääkaupunkiseudulla vuosina 2017-2018 (pdf) (html)


§ 231 Asia/6

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuonna 2019 tarkastettavat luvanvaraiset ja rekisteröitävät toiminnat


§ 232 Asia/7

Pääkaupunkiseudun Eäintuhkaamo PET Oy:n ympäristölupa-asia, lemmikkieläinten polttolaitos (pdf) (html)


§ 233 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esitys kaupunginhallitukselle Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 234 Asia/9

Uima-altaan käyttökiellon ja uhkasakon asettaminen, Scandic Hotels Oy, Hilton Helsinki Strand (pdf) (html)

Liite 1

HiltonStrand_THM_yhteenveto


§ 235 Asia/10

Tupakkalain mukaisten kieltojen ja uhkasakkojen asettaminen My Lololle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Paris Shisha Cafe kuuleminen allekirjoitettu

Liite 3

Liite 4


§ 236 Asia/11

Päiväkoti Hiekkalinnassa esiintyvän terveyshaitan poistaminen, Hiekkalaiturintie 10 (pdf) (html)

Liite 1

Kuuleminen lasten päiväkoti Hiekkalinnan tarkastuksella todetusta terveyshaitasta, terveydensuohelulain 13 §n mukaisen ilmoituksen toimittamisesta ja uhkasakosta

Liite 2

Lpk Hiekkalinna, Hiekkalaiturintie 10, Heka Oy, vastine, 20.11.2018

Liite 3

Liite 4

Lpk Hiekkalinna, Hiekkalaiturintie 10, Heka Itä Oyn vastine, 17.8.2018

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Lasten päiväkoti Hiekkalinna, valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 210518

Liite 10

Lasten päiväkoti Hiekkalinna, Hiekkalaiturintie 10, ilmamäärämittauspöytäkirja, 130418

Liite 11

Lasten päiväkoti Hiekkalinna, Hiekkalaiturintie 10, rakennustekninen ja sisäilmaolosuhteiden tutkimusraportti, 030217


§ 237 Asia/21

Rakennuslupahakemus, aloittamisoikeus, tila 432/5:2, Katajanokanlaituri 2, Suomen Saaristokuljetus Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 238 Asia/12

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon rakentaminen, tontti 10/623/6, osoite Kalasatamankatu 1, hakija Kalasataman Jalusta T5 Ky (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 239 Asia/13

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon rakentaminen, tontti 10/623/7, osoite Englantilaisaukio 6, hakija Kalasataman Jalusta T4 Ky (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 240 Asia/14

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalot, 33405/3, Maisemamaalauksenkatu 2, Asunto Oy Helsingin Kuninkaanrinne (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 241 Asia/15

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalot, 33405/5, Maisemamaalauksenkatu 6, Asunto Oy Helsingin Kuninkaankallio (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 242 Asia/16

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon ja erillisen jätesuojarakennuksen rakentaminen, tontti 54053/7, osoite Kallvikintie 91, hakija As Oy Helsingin Neitsytsaarentie 6 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 243 Asia/17

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon ja erillisen jätesuojarakennuksen rakentaminen, tontti 54053/8, osoite Kallvikintie 93, hakija As Oy Helsingin Neitsytsaarentie 8 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 244 Asia/18

Rakennuslupahakemus, koulurakennuksen laajentaminen ja osan purkaminen, erillisen väestönsuojan ja jätekatoksen rakentaminen sekä aloittamisoikeus ja kokoontumistiloiksi vahvistaminen, tontti 41216/4, osoite Jakomäenpolku 6, hakija Kaupunkiympäristö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 245 Asia/19

Rakennuslupahakemus, kolmen asuinkerrostalon rakentaminen, tontti 20830/2, Länsisatamankatu 37, Helsingin kaupunki Asuntotuotanto (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 246 Asia/20

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalon rakentaminen, tontti 20067/2, Karibianranta 4, As Oy Helsingin Golden Eye (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 247 Asia/22

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalo, tontti 20069/2, Karibiankuja 4, Asunto Oy Jätkäsaaren Vantti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 248 Asia/23

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön arkkitehdin asuinpientalon laajentamista koskevasta rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartat

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Liite 4

Vastine

Liite 5

Rakennuslupapäätös

Liite 6

Rakennuslupapäätöksen liitteet

Liite 7

Pääpiirustukset

Liite 8

Pihasuunnitelma

Liite 9

Selostus rakennustoimenpiteistä

Liite 10

Rakennusoikeuslaskelma

Liite 11

Tonttikartta ja tonttikorkeusilmoitus

Liite 12

Ilmakuvia

Liite 13

Varjotutkielma

Liite 14

Hallinnanjakosopimus

Liite 15

Asemakaava

Liite 16

Vastaus naapurin kanteluun Helsingin rakennusvalvonnan toiminnasta naapurin rakennuslupa-asioissa


§ 249 Asia/24

Uhkasakkojen tuomitseminen maksettavaksi purkamisvelvoitteen laiminlyöntiä koskevassa asiassa sekä uuden uhkasakon asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 6

Kuulutus Virallisessa lehdessä 25.6.2018

Liite 7

Ilmoitus 19.6.2018

Liite 8

Valokuva paikallakäynniltä 5.1.2018

Liite 9

Valokuvat paikallakäynniltä 30.11.2018

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)

Liite 13

Kuulutus Virallisessa lehdessä 19.5.2017

Liite 14

Ilmoitus 16.5.2017

Liite 15

Virallisen lehden lasku

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04