Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
04 / 23.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 46 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 47 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 48 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren aloitteesta valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/4

Esitys kaupunginhallitukselle toimivallan siirtämiseksi pilaantunutta maaperää koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 50 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston avustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 51 Asia/6

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2017 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Asia/7

Helsingin elintarvikevalvontasuunnitelman 2017 toteutumisen arviointi (pdf) (html)


§ 53 Asia/8

Selvitys talousveden laadusta Helsingissä 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 54 Asia/9

Eläinlääkintähuoltolain mukaiset palvelut vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 55 Asia/10

Yhteenveto löytöeläinten hoidosta vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 56 Asia/11

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2017 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Asia/12

Tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelman 2017 toteutumisen arviointi Helsingissä (pdf) (html)


§ 58 Asia/13

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2018 koskien jätelain 100 §:ssä tarkoitettua jätteen ammattimaista keräystä (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Asia/14

Helsingin vieraslajilinjauksen 2015-2019 toimenpiteiden toteutumistilanne vuonna 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/15

Uimahallien ja muiden yleisten allastilojen veden laatu ja tarkastukset Helsingissä vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 61 Asia/21

Velvoitteen asettaminen asuinrakennuksen julkisivujen kunnostamiseksi 38218/1, Vanha Helsingintie 1 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta Vanha Helsingintie 1.pdf

Liite 2

Kantakartta Vanha Helsingintie 1.pdf

Liite 3

Tarkastuslausunto Vanha Helsingintie 1.pdf

Liite 4

Vastine Vanha Helsingintie 1 9.2.2018.pdf

Liite 5

Valokuvat Vanha Helsingintie 1 19.1.2018.pdf

Liite 6

Asemakakaava numero 10850.pdf

Liite 7

Tonttiosaston päätös.pdf


§ 62 Asia/22

Velvoitteen asettaminen varastotilan luvattoman käytön kieltämiseksi ja muutosten ennallistamiseksi, Asunto Oy Walhallankatu 13 (Valhallankatu 13, 91-14-503-19) (pdf) (html)

Liite 1

Toimenpidepyyntö Valhallankatu 13

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Valokuvat 1. tarkastuskäynti, Valhallankatu 13

Liite 5

Kehotuskirje 24.1.2017 Valhallankatu 13 14-4-17-KMK

Liite 6

Tarkastuslausunto 6.10.2017 Valhallankatu 13 14-60-17-HAL

Liite 7

Vastine tarkastuslausuntoon AsOy Walhallankatu 13 14-60-17-HAL

Liite 8

Vastine tarkastuslausunnon 14-0060-17-HAL johdosta

Liite 9

Valokuvat 1.2. taloyhtiön tilat

Liite 10

Valokuvat 1.2. h29

Liite 11

Tarkastuslausunto 9.11.2017


§ 63 Asia/16

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon rakentamiseksi ja aloittamisoikeushakemus, tontti 49271/2, osoite Saaristolaivastonkatu 2, hakija As Oy Helsingin Harkko (pdf) (html)


§ 64 Asia/17

Rakennuslupahakemus, kerrostalon rakentamiseksi, tontti 20828/6, osoite Azorienkuja 4, hakija R-Rakennuttajat Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 65 Asia/18

Rakennuslupahakemus pysäköintitalon rakentamiseksi, tontti 20831/12, osoite Länsisatamankatu 35, hakija Jätkäsaaren pysäköinti Oy (pdf) (html)


§ 66 Asia/19

Rakennuslupahakemus päiväkotirakennuksen rakentaminen, tontti 28320/10, osoite Suursuonlaita 6, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 67 Asia/20

Rakennuslupahakemus, kerrostalon ja rivitalon rakentamiseksi, tontti 10/600/5, osoite Capellan puistotie 15, hakija As Oy Verkkosaaren Wanda (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 68 Asia/23

Oikaisuvaatimus rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijan tekemästä rakennuslupapäätöksestä, 44037/11, Paasitie 20 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Oikaisuvaatimus

Liite 5

Vastine

Liite 6

Rakennuslupapäätös

Liite 7

Asemapiirros

Liite 8

Julkisivut, jäteaitaus

Liite 9

Keskikorkeuskaavio

Liite 10

Leikkaus

Liite 11

Pohjapiirustus, 1. krs

Liite 12

Poikkeamispäätös


§ 69 Asia/24

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden kaupunkikuvayksikön arkkitehdin Pääpostitalon ikkunoita koskevasta toimenpidelupapäätöksestä, tontti 2103/2, Postikatu 1 (pdf) (html)


§ 70 Asia/25

Postilaatikon paikan määrääminen, 45453/14, Varjakankuja 4a (pdf) (html)

Liite 1

Kantakartta

Liite 2

Google street view

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Postin vastine

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 71 Asia/26

Postilaatikoiden paikan määrääminen, tontti 34074/8, Alkutie 46 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartat

Liite 2

Asemapiirros

Liite 3

Postinsaajien vaatimus ja vastaselvitys

Liite 4

Postin vastine

Liite 5

Valokuvia

Liite 6

Asemakaava

Liite 7


§ 72 Asia/27

Postilaatikon määräämistä koskeva asia Vartioharjussa (pdf) (html)

Liite 1

Postinsaajan saate valitukselle

Liite 2

Postinsaajan valitus postilaatikon paikan määräyksestä

Liite 3

Liite 4

Postinsaajan vastalausuma

Liite 5

Google Maps kuva nykyisen postilaatikon sijainnista

Liite 6

Google Maps kuva ehdotetusta postilaatikon sijaintipaikasta

Liite 7

Matka kulkuliittymästä uudelle postilaatikolle suojatien kautta

Liite 8

Matka kulkuliittymästä uudelle postilaatikolle suoraan

Liite 9


§ 73 Asia/28

Asunto Oy Puotilan Pehtoori, postilaatikon määräämistä koskeva asia (91-45-223-1), Puotilantie 7C (pdf) (html)

Liite 1

Asunto Oy Puotilan Pehtoori, valitus, postilaatikon sijainti

Liite 2

Liite 3

Asunto Oy Puotilan Pehtoori, vastalausuma

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 74 Asia/29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 6 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04