Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
02 / 09.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 20 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/3

Myymälöiden salaattibaareissa myytävien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2016-2017 (pdf) (html)


§ 23 Asia/4

Eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta Helsingissä 2017 (pdf) (html)


§ 24 Asia/5

Rakennuslupahakemus, asuinkerrostalo, 30063/7, Huopalahdentie 19 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 25 Asia/6

Asunto-osakeyhtiö Metsäpurontie 16, velvoitteen asettaminen luvatonta ravintolaa koskevassa asiassa, kiinteistö 091-422-2-7, Metsäpurontie 16 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta Metsäpurontie 16.pdf

Liite 2

Kantakartta Metsäpurontie 16.pdf

Liite 3

Tarkastuslausunto1.pdf

Liite 4

Tarkastuslausunto2.pdf

Liite 5

Vastinepyyntö.pdf

Liite 6

Vastinepyyntö2pdf.pdf

Liite 7

Vastine.pdf

Liite 8

Asiakkaan kirjelmä.pdf

Liite 9

Asiakkaan kirjelmä.pdf

Liite 10

Vastine tarkastuslausuntoon.pdf

Liite 11

Rauennut toimenpidelupa.pdf

Liite 12

Rauennut toimenpidelupa piirustukset.pdf

Liite 13

Rasitustodistus Metsäpurontie 16.pdf


§ 26 Asia/7

Velvoitteen asettaminen omakotitalon rakennustyön loppuunsaattamiseksi, Kuunaritie 17c, 49157/26 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Tarkastuslausunto

Liite 5

Vastinepyyntö 1

Liite 6

Vastinepyyntö 2

Liite 7

Valokuvia

Liite 8

Kaupparekisteriote

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 10

Rakennuslupa 49-2844-08-A

Liite 11

Muutoslupa 49-4136-13-AM

Liite 12

Jatkolupa 49-3505-13-AJ

Liite 13

Valokuvat 17.1.2018


§ 27 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Kalasataman asukasyhdistys ry:n ja eräiden yhtiöiden valituksesta koskien roskakorien siirtämisvelvoitetta, tontti 10582/13, Antareksenkatu 6 (pdf) (html)

Liite 1

Kantakartta.pdf

Liite 2

Asemapiirros.pdf

Liite 3

Valokuva.pdf

Liite 4

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö.pdf

Liite 5

Valitus.pdf

Liite 6

Valituksenalainen päätös.pdf


§ 28 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Kalasataman Palvelu Oy:n valituksesta roskakorien siirtämistä koskevassa velvoiteasiassa, 10582/13, Antareksenkatu 6 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta.pdf

Liite 2

Kantakartta.pdf

Liite 3

Asemapiirros.pdf

Liite 4

Pihasuunnitelma.pdf

Liite 5

Valokuva.pdf

Liite 6

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 8.1.2018

Liite 7

Kalasataman Palvelu Oy:n valitus Yljan päätöksestä 24.11.2017 § 97

Liite 8

Valituksenalainen päätös.pdf


§ 29 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle postilaatikon paikan määräämistä koskevasta valituksesta, 45005/32 (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Kantakartta

Liite 3

HAO, lausuntopyyntö 8.1.2018

Liite 4

Valitus 28.12.2017

Liite 5

Ympäristö- ja lupajaoston päätös 24.11.2017 § 96

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02