Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
09 / 24.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 83 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 85 Asia/3

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 86 Asia/4

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015–2019 päivitys 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Asia/5

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja –ohjelma vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuona 2018 tarkastettavat luvanvaraiset ja reksiteröitävät kohteet.pdf


§ 88 Asia/6

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 89 Asia/7

Vaihtolavacom Oy:n ympäristölupa-asia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutus 2

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 90 Asia/8

Rakentamisen Ruusun vuoden 2017 tunnustuksensaajaehdokkaat (pdf) (html)


§ 91 Asia/9

Rakennuslupahakemus toimistotalon rakentamiseksi, tontti 10591/1, osoite Työpajankatu 8, hakija Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 92 Asia/10

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon ja maalämpökaivojen rakentamiseksi, tontti 10635/6, osoite Kaljaasi Aurorankuja 6, hakija As Oy Helsingin Sompasaaren Sumppi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 93 Asia/11

Rakennuslupahakemus asuinkerrostalon ja pysäköintihallin sisäänkäynnin rakentamiseksi, tontti 43011/40, osoite Niittaajankatu 10, hakija Asunto Oy Helsingin Niittaajankatu 10 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 94 Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikön arkkitehdin rakennuslupapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Oikaisuvaatimus

Liite 3

Vastine

Liite 4

Rakennuslupapäätös ja -hakemus

Liite 5

Pääpiirustukset

Liite 6

Erityispiirustuksia

Liite 7

Asemakaava

Liite 8

Toisen naapurin vastine.pdf


§ 95 Asia/13

Postilaatikon paikan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta

Liite 2

Valokuvat, postilaatikkojen sijainti 8.11.2017

Liite 3

Kartta, postilaatikoiden sijainti 8.11.2017

Liite 4

Asunto Oy Kukkaniityntie 11:n valitus

Liite 5

Postin vastine

Liite 6

Asunto Oy Kukkaniityntie 11:n vastalausuma


§ 96 Asia/14

Postilaatikon paikan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Karttaliite, postilaatikon uusi sijainti

Liite 3

Postilaatikon sijoittamista koskeva kirjelmä

Liite 4

Posti Oy:n vastine

Liite 5

Vastalausuma

Liite 6

Valokuva, postilaatikon vanha sijainti

Liite 7

Valokuvat, postilaatikon uusi sijainti


§ 97 Asia/15

Velvoitteen asettaminen roskakorien siirtämiseksi (tontti 10582/13, osoite Antareksenkatu 6) (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta.pdf

Liite 2

Kantakartta.pdf

Liite 3

Asemakaava.pdf

Liite 4

Asemapiirros.pdf

Liite 5

Pihasuunnitelma.pdf

Liite 6

Toimenpidepyyntö.pdf

Liite 7

Kehotus.pdf

Liite 8

Tarkastuslausunto.pdf

Liite 9

Kalasataman Palvelu Oy vastine.pdf

Liite 10

Toimenpidepyynnön tekijän vastine.pdf

Liite 11

Toimenpidepyynnön tekijän täydennys.pdf

Liite 12

Kalasataman Palvelu lisävastine .pdf

Liite 13

Valokuva.pdf


§ 98 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupavalituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Sijaintikartta.pdf

Liite 2

Kantakartta.pdf

Liite 3

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö.pdf

Liite 4

Valituskirjelmä.pdf

Liite 5

Helsingin hallinto-oikeuden päätös.pdf

Liite 6

Esittelymateriaali.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04